logo zoran filipović zoro

Kolekcija-Kardinal Vinko Puljić

Ova foto-kolekcija sadrži nekoliko stotina kolor dia fotografija nastajalih od 1992. godine u opkoljenom Sarajevu, pa sve do današnjih dana. Priča je to o karizmatskom sarajevskom nadbiskupu kardinalu Vinku Puljiću, koji je za vrijeme opsade Sarajeva od srpskih agresora bio moralna i duhovna potpora napaćenom sarajevskom puku. Kolekcija sadrži i fotografije nastale za vrijeme konzistorija u Vatikanu, kada je sarajevski nadbiskup Vinko Puljić primljen u zbor kardinala.
Design- Adagora
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram